Bulkestate

Ostatnia aktualizacja: 2019.10.18

  • Pierwsza inwestycja: kwiecień 2019
  • Wartość portfela PLN: €7544

Bulkestate oferuje inwestycje w pożyczki z rynku nieruchomości, pożyczki są zabezpieczone zastawem.

Przegląd mojego konta

Wpłaty, wypłaty i zmiana wartości portfolio

Dochód z odsetek

Rentowność

XIRR jest obecnie bardzo niski, powodem jest, że większość inwestycji wypłaca zysk dopiero na koniec jej trwania. Pierwszych większych zwrotów spodziewam się na początku 2020 roku.